Bilimsel çalışmalarda akupunktur: 1970-2010 arası literatürün gözden geçirilmesi

  • Bu makalede akupunkturla ilgili yayınlanmış bilimsel çalışmaların gözden geçirilmesi ve çeşitli yönlerden irdelenmesi amaçlanmıştır. Veri kaynağı olarak Web of Science esas alınmıştır. "acupuncture" anahtar kelimesi kullanılarak tarama yapılmıştır. Son otuz yılda akupunkturla ilgili 8500 civarında yayın olduğu saptanmıştır. Yayınların %90'ı İngilizce dilinde olup sayı açısından yıllara göre artan bir seyir dikkati çekmektedir. Özellikle son 10 yılda hızlı bir artış olup yaklaşık altı katına çıkmıştır. Yayınların önemli bir kısmı genel ve dahili tıp bilimleri alanındadır ve önemli bir kısmı makale türündedir. Akupunktur makaleleri toplam 66 000 civarında atıf almıştır ve atıf sayısı da hızlı bir şekilde artmaktadır. Tüm tıp literatürü içerisinde akupunktur makalelerinin yeri ilk yıllarda yüz binde 10-20 civarında iken bu oranın son yıllarda yüz binde 80'lere kadar çıkmış olması bilimsel tıp dünyasında akupunktura olan ilginin giderek arttığını göstermektedir.

Download full text files

Export metadata

Statistics

Number of document requests

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:F. Akcay, Zekeriya AktürkORCiDGND
URN:urn:nbn:de:bvb:384-opus4-1015279
Frontdoor URLhttps://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/101527
URL:https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-bilimsel-calismalarda-akupunktur-197-2-1-arasi-literaturun-gozden-gecirilmesi-57543.html
Parent Title (Turkish):Turkiye Klinikleri Physical Medicine Rehabilitation - Special Topics
Title Additional (English):Acupuncture in scientific studies: the review of literature between 1970-2010
Publisher:Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Place of publication:Ankara
Type:Article
Language:Turkish
Year of first Publication:2010
Publishing Institution:Universität Augsburg
Release Date:2023/02/01
Volume:3
Issue:1
First Page:29
Last Page:34
Institutes:Medizinische Fakultät
Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum
Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Allgemeinmedizin
Dewey Decimal Classification:6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit
Licence (German):CC-BY-NC-ND 4.0: Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung (mit Print on Demand)