Riyad uluslararası türk okulu öğrencilerinde sağlık taraması: en yaygın sorunlar diş çürükleri ve uyku düzensizlikleri

  • Amaç: Dünya Sağlık Örgütü de dahil, sağlık camiası okul taramalarına büyük önem vermektedir. Riyad Uluslararası Türk Okulu (RUTO) öğrencilerinin sağlık sorunlarını saptamak ve çözüm yolları üretmek amacıyla ana sınıfı-beşinci sınıf öğrencileri arasında bir sağlık taraması yapıldı. Gereç ve Yöntemler: Aralık 2007de RUTO ana sınıfı-beşinci sınıflarda bulunan 958 öğrenci, velilerinden imzalı izin alınarak taramaya davet edildi. Katılımcılarda şişmanlık, boy kısalığı, şaşılık, kırma kusuru, kansızlık, uyku bozuklukları, beslenme durumu, kalpte üfürüm ve diş sağlığı sorunları tarandı. Ayrıca, bir anket aracılığıyla sosyal güvence, ailedeki kişi sayısı ve baba mesleği gibi demografik özellikler sorgulandı. Sonuçlar bilgisayarla analiz edildi. Bulgular: Sağlık taramasına 910 öğrenci katıldı (%95). Katılımcıların 443ü (%48.7) kız, 467si (%51.3) erkekti. En sık bildirilen baba meslekleri lokantacı (%17.7; n= 145), oto tamircisi (%16.3; n= 133), berber (%7.5; n= 61) ve kaynakçı (%6.9; n= 56)Amaç: Dünya Sağlık Örgütü de dahil, sağlık camiası okul taramalarına büyük önem vermektedir. Riyad Uluslararası Türk Okulu (RUTO) öğrencilerinin sağlık sorunlarını saptamak ve çözüm yolları üretmek amacıyla ana sınıfı-beşinci sınıf öğrencileri arasında bir sağlık taraması yapıldı. Gereç ve Yöntemler: Aralık 2007de RUTO ana sınıfı-beşinci sınıflarda bulunan 958 öğrenci, velilerinden imzalı izin alınarak taramaya davet edildi. Katılımcılarda şişmanlık, boy kısalığı, şaşılık, kırma kusuru, kansızlık, uyku bozuklukları, beslenme durumu, kalpte üfürüm ve diş sağlığı sorunları tarandı. Ayrıca, bir anket aracılığıyla sosyal güvence, ailedeki kişi sayısı ve baba mesleği gibi demografik özellikler sorgulandı. Sonuçlar bilgisayarla analiz edildi. Bulgular: Sağlık taramasına 910 öğrenci katıldı (%95). Katılımcıların 443ü (%48.7) kız, 467si (%51.3) erkekti. En sık bildirilen baba meslekleri lokantacı (%17.7; n= 145), oto tamircisi (%16.3; n= 133), berber (%7.5; n= 61) ve kaynakçı (%6.9; n= 56) idi. Altı yüz on dokuz ailenin (%80) sağlık sigortası yoktu. Öğrencilerin evlerinde oda başına düşen birey sayısı 1.6 ± 0.5 idi. Öğrencilerin %90dan fazlası (n=731) akşam 22:00 ve sonrasında yatmaktaydı. Ortalama uyku süreleri 10:49 ± 0:58 saat olarak bulundu. Öğrenci yaşı arttıkça uyku süresi anlamlı olarak azalmaktaydı (p< 0.001). Öğrencilerden %44.7si (371 kişi) sabah dişlerini fırçalamamıştı, %80inde (675 kişi) diş çürüğü vardı. Kızların diş sağlığı erkeklerden daha iyiydi (p< 0.001). Yüz sekiz öğrencide (%13.1) kırma kusuru saptanırken bunlardan 32si (%4.0) gözlük kullanmaktaydı. Sonuç: RUTO ana sınıfı-beşinci sınıf öğrencilerinin çoğunluğu işçi ailelerinden gelmektedir ve sağlık güvenceleri yoktur. Diş sağlığı sorunları, uyku düzensizlikleri ve kırma kusuru saptanan önemli sağlık sorunlarıdır. Öğrencilere ve velilere yönelik sağlık eğitim programlarının başlatılması, okulda bir sağlık kabini oluşturulması, sağlık personeli istihdam edilmesi ve ailelerin sağlık güvencesine kavuşturulması için çalışmalar yapılmalıdır.show moreshow less

Download full text files

Export metadata

Statistics

Number of document requests

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Zekeriya AktürkORCiDGND, Hilmi Dönmez, Metin Güçlü, Canan Koru
URN:urn:nbn:de:bvb:384-opus4-1015934
Frontdoor URLhttps://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/101593
ISSN:2146-9040OPAC
Parent Title (Turkish):Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi
Title Additional (English):Health screening among riyadh international Turkish school students: most prominent problems are dental caries and irregular sleep
Publisher:Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık
Place of publication:Ankara
Type:Article
Language:Turkish
Year of first Publication:2010
Publishing Institution:Universität Augsburg
Release Date:2023/02/02
Volume:30
Issue:3
First Page:940
Last Page:946
DOI:https://doi.org/10.5336/medsci.2008-9568
Institutes:Medizinische Fakultät
Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum
Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Allgemeinmedizin
Dewey Decimal Classification:6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit
Licence (German):CC-BY-NC-ND 4.0: Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung (mit Print on Demand)