2007-2013 arası tıpta uzamanlık smavları: bir trend analizi

  • Giriş ve amaç Türkiye’de altı yıllık tıp eğitiminin ardından ‘tıp doktoru’ ünvanını alan hekimler uzmanlaşmak için 1987 yılından beri yılda iki kez yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) başarılı olmak zorundadır. Sağlıkta dönüşüm projesi, 5947 sayılı tam gün yasası ve hatalı tıbbi uygulama davalarının ve cezaların artması gibi çeşitli faktörlerin etkisiyle hekimlerin TUS tercihleri değişmeye başlamıştır. Bu araştırmada 2007-2013 yılları arasındaki TUS kadro ve puanlarının incelenmesi ve yıllara ve alanlara göre değişimlerin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem 2007 Nisan -2013 Nisan arasında düzenlenen 13 adet TUS ile ilgili veriler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi web sitesinden (http://www.osym.gov.tr/) indirildi ve incelendi. Araştırmanın ana sonuç ölçütünü taban puanlar oluşturdu. Analizlerde SPSS 18.0 paket istatistik programı kullanıldı. Bulgular Yıllar içerisinde Tıbbi biyokimya ve Tıbbi Mikrobiyoloji puanlarında yükselme olurken KadınGiriş ve amaç Türkiye’de altı yıllık tıp eğitiminin ardından ‘tıp doktoru’ ünvanını alan hekimler uzmanlaşmak için 1987 yılından beri yılda iki kez yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) başarılı olmak zorundadır. Sağlıkta dönüşüm projesi, 5947 sayılı tam gün yasası ve hatalı tıbbi uygulama davalarının ve cezaların artması gibi çeşitli faktörlerin etkisiyle hekimlerin TUS tercihleri değişmeye başlamıştır. Bu araştırmada 2007-2013 yılları arasındaki TUS kadro ve puanlarının incelenmesi ve yıllara ve alanlara göre değişimlerin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem 2007 Nisan -2013 Nisan arasında düzenlenen 13 adet TUS ile ilgili veriler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi web sitesinden (http://www.osym.gov.tr/) indirildi ve incelendi. Araştırmanın ana sonuç ölçütünü taban puanlar oluşturdu. Analizlerde SPSS 18.0 paket istatistik programı kullanıldı. Bulgular Yıllar içerisinde Tıbbi biyokimya ve Tıbbi Mikrobiyoloji puanlarında yükselme olurken Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları branşlarının taban puanlarında belirgin düşüşlerin olduğu dikkat çekiciydi. Sağlık Bakanlığı’na ait kurumların ortalama taban puanları 62,3±2,6; üniversitelerin ortalama taban puanları ise 61,8±2,0 olarak saptandı. Kurumlar arasında taban puan ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (t=1,18; p=0,241). 2009 sonrasında cerrahi branşlara göre dahili branşlarda daha az olmakla birlikte yataklı hizmeti olan branşların puanlarında tedrici bir düşüş gözlenirken yataklı hizmeti olmayan branşların puanlarında yıllar içerisinde bir artış olduğu dikkati çekti. Branş grupları arasındaki puan farkı 2007 yılında istatistiksel olarak anlamlı iken (F=4,691; p=0,02) diğer yıllarda anlamsız bulundu (p>0,05). Sonuç Yıllar içerisinde TUS’da branş tercihindeki trend değişmektedir. Gelecekte branşlar arasında oluşabilecek dengesizlikten kaynaklanacak sağlık hizmeti sunumunda aksaklıklar olabileceğinden TUS kontenjanlarının ve tercihlerin belirlenmesinin bu trend bilgileri ışığında yapılması uygun olacaktır.show moreshow less

Download full text files

Export metadata

Statistics

Number of document requests

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Abdülkadir Kaya, Zekeriya AktürkORCiDGND, Yasemin Çayir, Kenan Taştan
URN:urn:nbn:de:bvb:384-opus4-1018635
Frontdoor URLhttps://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/101863
ISSN:2148-4570OPAC
Parent Title (Turkish):Ankara Medical Journal
Title Additional (English):Medical specialization exams between 2007 and 2013: a trend analysis
Publisher:Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Place of publication:Ankara
Type:Article
Language:Turkish
Year of first Publication:2014
Publishing Institution:Universität Augsburg
Release Date:2023/02/09
Volume:14
Issue:2
First Page:53
Last Page:58
DOI:https://doi.org/10.17098/amj.76679
Institutes:Medizinische Fakultät
Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum
Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Allgemeinmedizin
Dewey Decimal Classification:6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit
Licence (German):CC-BY-NC 4.0: Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell (mit Print on Demand)