CONSORT 2010 raporu: randomize paralel grup çalışmalarının raporlanmasında güncellenmiş kılavuzlar

  • CONSORT (Çalışmaların Raporlanmasında Birleştirilmiş Standartlar) raporu randomize, kontrollü çalışmaların raporlamasının geliştirilmesinde tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Schulz ve arkadaşları, raporlama kılavuzunu yeni metodolojik kanıt ve birikmiş tecrübeye dayalı olarak güncelleyen en son sürüm CONSORT 2010’u tanımladılar. Randomize, kontrollü çalışmalar, uygun bir şekilde tasarlanıp, yürütüldüğünde ve raporlandığında sağlık hizmeti girişimlerini değerlendirmede altın standart yerine geçer. Ancak, metodolojik titizlik eksikliğinde randomize çalışmalar önyargılı sonuçlar verebilir (1). Yayınlanmış bir raporun okuyucuları, bir çalışmayı doğru olarak değerlendirmek için metodolojisi ve bulguları ile ilgili eksiksiz, tam ve net bilgilere ihtiyaç duyarlar. Ne yazık ki bu hassas bilgilerin net ve eksiksiz tanımlarını sağlamak birçok çalışma raporunun yazarları tarafından ihmal edildiği için değerlendirme girişimleri çoğu kez başarısız olmaktadır (2-4). UygunCONSORT (Çalışmaların Raporlanmasında Birleştirilmiş Standartlar) raporu randomize, kontrollü çalışmaların raporlamasının geliştirilmesinde tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Schulz ve arkadaşları, raporlama kılavuzunu yeni metodolojik kanıt ve birikmiş tecrübeye dayalı olarak güncelleyen en son sürüm CONSORT 2010’u tanımladılar. Randomize, kontrollü çalışmalar, uygun bir şekilde tasarlanıp, yürütüldüğünde ve raporlandığında sağlık hizmeti girişimlerini değerlendirmede altın standart yerine geçer. Ancak, metodolojik titizlik eksikliğinde randomize çalışmalar önyargılı sonuçlar verebilir (1). Yayınlanmış bir raporun okuyucuları, bir çalışmayı doğru olarak değerlendirmek için metodolojisi ve bulguları ile ilgili eksiksiz, tam ve net bilgilere ihtiyaç duyarlar. Ne yazık ki bu hassas bilgilerin net ve eksiksiz tanımlarını sağlamak birçok çalışma raporunun yazarları tarafından ihmal edildiği için değerlendirme girişimleri çoğu kez başarısız olmaktadır (2-4). Uygun raporlamadaki bu eksiklik 1996’da orijinal CONSORT (Çalışmaların Raporlanmasında Birleştirilmiş Standartlar) raporunun (5) ve 5 yıl sonraki revizyonunun geliştirilmesini teşvik etmiştir (6-8). Bu raporlar bazı randomize, kontrollü çalışmalar için raporlama kalitesini geliştirirken (9,10), birçok çalışma raporları hala yetersiz kalmaktadır (2). Ayrıca 2001’deki son revizyondan beri yeni metodolojik kanıt ve ek tecrübe birikmiştir. Bu nedenle 2001 raporunu güncellemek için bir CONSORT grup toplantısı düzenledik (6-8). Burada bu sürecin sonucunu, CONSORT 2010’u tanıtıyoruz.show moreshow less

Download full text files

Export metadata

Statistics

Number of document requests

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Didem Sunay, Tijen Şengezer, Meltem Oral, Zekeriya AktürkORCiDGND, Kenneth F. Schulz, Douglas G. Altman, David Moher
URN:urn:nbn:de:bvb:384-opus4-1021225
Frontdoor URLhttps://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/102122
URL:https://ejfm.trakya.edu.tr/archive/show/volume2/number1/263102
ISSN:2147-3404OPAC
Parent Title (Turkish):Eurasian Journal of Family Medicine
Title Additional (English):The CONSORT statement: revised recommendations for improving the quality of reports of parallel group randomized trials
Publisher:Avrasya Aile Hekimliği Derneği
Place of publication:Edirne
Type:Article
Language:Turkish
Year of first Publication:2013
Publishing Institution:Universität Augsburg
Release Date:2023/02/16
Volume:2
Issue:1
First Page:1
Last Page:10
Institutes:Medizinische Fakultät
Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum
Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Allgemeinmedizin
Dewey Decimal Classification:6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit
Licence (German):CC-BY-NC-ND 4.0: Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung (mit Print on Demand)