Edirne aile hekimliği polikliniğine başvuran hipertansiyon hastalarının sınıflandırılması ve koroner risk faktörlerinin değerlendirilmesi

  • Amaç: 2000-2001 yillannda poliklinigimizde görülmü? ya da takibe ahnmij hipertansiyon vakalanm simflandinlmak ve gele- cek 10 yil içinde koroner kalp hastaligi gelijme riskini degerlen- dirmek. Yöntem: Vakalar retrospektif gözlemle DSÖ 1999 önerilerine uygun olarak kan basinci degerlerine göre siniflandirildi. Sürek- li takip hastalan tajidiklan koroner riske göre 5 gruba aynldi. Koroner risk faktörlerinin degerlendirilmesinde yaj, cinsiyet, sistolik kan basinci, kolesterol ve trigliserid seviyeleri, (varsa) tütün kullammi ve kijinin diyabetli olup olmamasi göz önüne almdi. Bulgular: Hastalann 96'si evre I, 88'i evre II ve 87'si evre III hi­ pertansiyon olarak simflandi. Evre dagilimmda cinsiyet farki yoktu, ancak evre yükseldikçe ortalama ya§ da artmaktaydi. Koroner risk açismdan, sürekli takip hastalanmizin 7'si (%9.0), 1., 21 'i (%26.9) 2., 36'si (%46.2) 3., 13'Ü (%16.7) 4., 1 'i (%1.3) ise 5. risk grubunda yer aliyordu. Sonuç: Hipertansiyon hastalan homojen bir grup olmayipAmaç: 2000-2001 yillannda poliklinigimizde görülmü? ya da takibe ahnmij hipertansiyon vakalanm simflandinlmak ve gele- cek 10 yil içinde koroner kalp hastaligi gelijme riskini degerlen- dirmek. Yöntem: Vakalar retrospektif gözlemle DSÖ 1999 önerilerine uygun olarak kan basinci degerlerine göre siniflandirildi. Sürek- li takip hastalan tajidiklan koroner riske göre 5 gruba aynldi. Koroner risk faktörlerinin degerlendirilmesinde yaj, cinsiyet, sistolik kan basinci, kolesterol ve trigliserid seviyeleri, (varsa) tütün kullammi ve kijinin diyabetli olup olmamasi göz önüne almdi. Bulgular: Hastalann 96'si evre I, 88'i evre II ve 87'si evre III hi­ pertansiyon olarak simflandi. Evre dagilimmda cinsiyet farki yoktu, ancak evre yükseldikçe ortalama ya§ da artmaktaydi. Koroner risk açismdan, sürekli takip hastalanmizin 7'si (%9.0), 1., 21 'i (%26.9) 2., 36'si (%46.2) 3., 13'Ü (%16.7) 4., 1 'i (%1.3) ise 5. risk grubunda yer aliyordu. Sonuç: Hipertansiyon hastalan homojen bir grup olmayip fark- li özellikler göstermektedirler. Aile hekimi, hipertansiyon yöne- timinde hastayi bulundugu evre ve koroner riskleri ile bir bü- tün olarak eie almalidir.show moreshow less

Download full text files

Export metadata

Statistics

Number of document requests

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:B. Murat Yalçın, E. Melih Şahin, Cahit Özer, Özlem Şahin, Leyla Öner, Nezih Dağdeviren, Zekeriya AktürkORCiDGND
URN:urn:nbn:de:bvb:384-opus4-1021392
Frontdoor URLhttps://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/102139
URL:https://www.turkailehekderg.org/eng/jvi.aspx?un=TAHD-16985&volume=7&issue=3
ISSN:1308-531XOPAC
Parent Title (Turkish):Türkiye Aile Hekimliği Dergisi
Title Additional (English):Evaluation of the classification of hypertension and coroner risk factors of the patients admitted to Edirne family practice center
Publisher:Medikal Akademi
Place of publication:İstanbul
Type:Article
Language:Turkish
Year of first Publication:2003
Publishing Institution:Universität Augsburg
Release Date:2023/02/16
Volume:7
Issue:3
First Page:105
Last Page:111
Institutes:Medizinische Fakultät
Medizinische Fakultät / Universitätsklinikum
Medizinische Fakultät / Lehrstuhl für Allgemeinmedizin
Dewey Decimal Classification:6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 61 Medizin und Gesundheit / 610 Medizin und Gesundheit
Licence (German):CC-BY 4.0: Creative Commons: Namensnennung (mit Print on Demand)