De hofkapel van vorst Kraft Ernst in Oettingen-Wallerstein: Muziekbeoefening aan een klein zuidduits hof aan het eind van de 18de eeuw; Deel 1-3

Export metadata

Statistics

Number of document requests

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Günther GrünsteudelGND
Frontdoor URLhttps://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/29241
ISSN:1871-9600OPAC
Parent Title (Dutch):De Rode Leeuw
Type:Article
Language:Dutch
Year of first Publication:2003
Release Date:2017/07/21
Volume:13
Issue:3
First Page:3
Last Page:9
Institutes:Universität Serviceeinrichtungen
Universität Serviceeinrichtungen / Universitätsbibliothek